top of page

Acerca de

Screenshot 2022-09-04 at 21.10_edited.jpg

Tentoonstelling 10 September t/m 9 October
Donderdag t/m Zondag 13:00 - 17:00
Thursday/ Sunday 13.00-17.00

What happens after we are gone?

Why might we be gone?

Will some of us still be here?

How does earth look like then?

Wat gebeurt er als we er niet meer zijn?

Waarom zouden we er niet meer zijn?

Zullen enkelen van ons er nog zijn?

Hoe ziet de aarde er dan uit?

Ana Leonor Madeira Rodrigues

These are the questions Ana Leonor Madeira Rodrigues asked herself during her artist in residence period at MAKE Eindhoven. During this working period she developed the works shown in the exhibition entitled: Map of the World after the End of the World.

We would like to invite you to dive into her thinking and working process and enjoy experiencing the results.

Opening: Friday, September 9 at 8 p.m.

Dat zijn vragen die Ana Leonor Madeira Rodrigues door haar artist in residence-periode bij MAKE Eindoven leidden, hier ontwikkelde zij haar weken van de tentoonstelling “KAART VAN DE AARDE NA HET EINDE VAN DE WERELD”.

We nodigen je graag uit om in haar denkprocessen te duiken en de landschappen en werken van Ana te ervaren tijdens de opening op vrijdag 9 september om 20.00 uur.

9 September, Vrijdag 20.00 Opening Evenement 

Tom Veeger (Albert van Abbehuis) and Lex van Lith (MAKE Eindhoven) open the exhibition with explanations of Ana Leonor Madeira Rodrigues' engagement with the city, the exhibition space and her workspace in Make. Furthermore, they explain her working process and elaborate on her oeuvre. 
 

Ana then gives an informal tour of the exhibition and talks about her work

9 September, Vrijdag 20.00 Opening Evenement 

Tom Veeger (Albert van Abbehuis) en Lex van Lith (MAKE Eindhoven) openen de tentoonstelling met toelichtingen op de verbintenis van Ana Leonor Madeira Rodrigues met de stad, de tentoonstellingsruimte en haar werkruimte in Make. Verder lichten zij haar werkproces toe en gaan dieper in op haar oeuvre.
 

Daarna geeft Ana een informele rondleiding door de tentoonstelling en vertelt over haar werk.

Screenshot 2022-09-04 at 22.21.39.png

Openingstijden

De tentoonstellingen zijn elke donderdag t/m zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

bottom of page