top of page

Albert Van Abbe schonk in 1957 het statige Van Abbehuis aan Gemeente Eindhoven. Er is een schenkingsovereenkomst waarin staat dat ‘begiftigde’(de gemeente) ‘aan het geschonken onroerend goed in overleg met de schenker een bestemming zal worden gegeven die de verdere culturele ontwikkeling van de stad Eindhoven beoogt’. 

Momenteel vindt er de discussie plaats in de gemeenteraad  rondom de verkoop van het Albert van Abbehuis aan de Bilderdijklaan 19 te Eindhoven. Het Albert van Abbehuis (momenteel onder leiding van MAD emergent art center) is al een vijftal jaren een expositie en projectruimte en heeft in deze periode een kleine 200 kunstenaars en designers een podium geboden en een sterk netwerk weten op te bouwen. Het werkt als een experimenteel podium en geeft de ruimte aan zowel startende als meer gevestigde kunstenaars en designers uit Eindhoven en de regio. Bij sluiting van het Albert van Abbehuis dreigt er cultureel een verdere verschraling door het opnieuw verdwijnen van een podium voor kunst en design in Eindhoven.

 

Als vijfde stad van Nederland heeft Eindhoven een aantal locaties nodig waar culturele ontwikkeling, uitwisseling en ontmoeting plaats kunnen vinden. Kunst inspireert, geeft energie en leidt tot nieuwe ideeën. Kunstenaars en designers bevragen ontwikkelingen in de samenleving door ze in een andere, creatieve context weer te geven. In een omgeving als Eindhoven, waar ontwikkeling centraal staat, draagt kunst en design bij aan een creatief klimaat. Naast grotere instellingen zoals het Van Abbemuseum, Mu en DDW zijn ook kleinschalige vernieuwers als het Albert van Abbehuis essentieel, waar met heel bescheiden financiële middelen en veel passie jong talent en het experiment gestimuleerd worden en de aanwas voor de grotere instellingen plaatsvindt. Wil Eindhoven aantrekkelijk blijven als stad om te wonen, te werken en te innoveren, dan moeten we er samen voor waken dat in de komende jaren het culturele klimaat niet verder verschraalt. Initiatieven als het Albert van Abbehuis zijn het zout in de regionale culturele pap en zorgen mede voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

bottom of page