top of page

Acerca de

Tekengebied 1-100.jpg
Side events

 GROEPS EXPOSITIE 

Expositie  28 april - 26 mei 2024

Extra opening 9 Mei, 13.00-17.00 uur

Zoals het Albert van Abbehuis een presentatieplek is voor makers, is het voor het culturele klimaat van Eindhoven ook verrijkend om ruimte te geven aan de verschillende manieren waarop kunst wordt ontsloten voor publiek en hoe uiteenlopende inhouden worden gevisualiseerd vanuit de optiek van een curator die zich niet in zijn traditionele rol vastlegt maar juist het experiment niet schuwt.  

We kiezen voor introductie van gastcuratoren die vertrekken vanuit verschillende achtergronden, met als eerste in de reeks de galeriehouder Mieke van Schaijk die het traditionele galeriewezen op scherp stelt.

 

Mieke van Schaijk 

 

Zelf licht zij haar motivatie voor haar galerie als volgt toe: “Het werk van de kunstenaars met wie ik werk moet gelaagd zijn op zowel persoonlijk niveau als binnen de context van de eigentijdse beeldcultuur. De aanwezigheid van een betoverende balans tussen een persoonlijke en specifieke beeldtaal en een rijkdom aan gedachten en ideeën is belangrijk voor mij en een universele uitstraling en taal (introverte versus extraverte eigenschappen) die in het werk worden belichaamd. Aanwezigheid van imperfectie en gebreken in het kunstwerk toont de moed van de kunstenaar om verbonden te zijn met de wereld.”

 

De expositie

 

Mieke van Schaijk koos voor twee kleine parallelle tentoonstellingen, met ieder een eigen sfeer.

365 KB.jpg
20240412_122305.jpg
DSCF9844.JPG
2,4 MB.jpg
DSC07988_edited.jpg

 Fenna Koot                                                                                             

Amel Omar

Dimitri Vandergrunderbeek

Gijs Milius & Hussel Zhu

Peter Morrens

GROUP EXHIBITION 

Exhibition  28 April - 26 May 2024

Extra opening 9 May 1pm - 5pm

Just as the Albert van Abbehuis is a presentation place for creators, it is also enriching for Eindhoven's cultural climate to give space to the different ways in which art is made accessible to the public and how diverse contents are visualized from the point of view of a single curator who does not commit himself to his traditional role but rather does not shy away from experimentation.  

We choose to introduce guest curators who start from different backgrounds, with the first in the series being gallerist Mieke van Schaijk who challenges the traditional gallery system.

 

Mieke van Schaijk 

 

She explains her motivation as follows: "The work of the artists with whom I work must be layered both on a personal level and within the context of contemporary visual culture. The presence of an enchanting balance between a personal and specific visual language and a wealth of thoughts and ideas is important to me, and a universal aura and language (introverted versus extroverted qualities) embodied in the work. Presence of imperfection and flaws in the artwork shows the artist's courage to be connected to the world."

The exhibition

 

Mieke van Schaijk choose two small parallel exhibitions.

 

Het huis en de dingen

a project by Fenna Koot in collaboration with

Peter Morrens 

Amel Omar

Dimitri Vangrunderbeek

Hussel Zhu op Eindhoven Centraal

Gijs Milius &

Hussel Zhu

Openingstijden

De tentoonstellingen zijn elke donderdag t/m zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

Anchor 1
bottom of page