top of page

Acerca de

Screenshot 2023-06-12 at 09.46.21.png

ART WEEK "Common Grounds"
*A Pilot to celebrate art and connections.

 

Activities between 25 juni 2023 t/m 2 juli 2023
see all activities below in our event calendar
Opening of the event on Sunday 25 juni 2023, 15.00 uur

NL

Tijdens de Art Week *Pilot met de titel ‘Common Grounds’ in het Albert van Abbehuis, wordt de verbondenheid van verschillende kunstvormen en culturen in Eindhoven gevierd.
Door op een actieve en praktische manier, letterlijk met kunstvormen te werken, creëert het project een gemeenschappelijke basis, de "Common Grounds". We nodigen mensen uit die nieuwsgierig zijn naar kunst, open staan voor experimenten en de eigen grenzen op een creatieve manier willen aftasten. Dit alles vindt plaats in een programma waarin uit verschillende kunstdisciplines  speciale gasten zijn uitgenodigd die zijn voorgedragen door lokale kunstorganisaties.

EN

Celebrating the interconnectedness of different art forms and cultures in Eindhoven is the core of the Art Week Pilot with the title “Common Grounds” at the Albert van Abbehuis. It actively creates “Common Grounds” for people who are living to create art, who are curious about art - art lovers, art collectives and networks and local art organizations. 

The idea of the Art Week was inspired by the monthly networking event which has been happening every second Tuesday of the month since last September 2022 at the Albert van Abbehuis and is Co-organised by International Creative Women Eindhoven.

Thus the whole art week is framed by networking moments - as connecting is key to creating “Common Grounds”.

NL

Het idee van de Art Week is geïnspireerd op het netwerkevenement dat sinds september 2022 elke tweede dinsdag van de maand plaatsvindt in het Albert van Abbehuis en mede wordt georganiseerd door International Creative Women Eindhoven.

 

De hele pilot van de Art Week van zondag 25 juni tot en met zondag 2 juli wordt omlijst door netwerkmomenten - omdat verbinden de sleutel is voor het creëren van "Common Grounds".

 

Gedurende de week staat elke dag in het teken van een andere kunstvorm - en wordt geleid door een creatieve partner die elk een gast genodigden die de dag vormgeeft.

Maandag staat in het teken van visuele waarneming en het beleven van kunst door het kijken onder leiding van Octophina.

Dinsdag staat het geschreven en gesproken woord centraal,  georganiseerd door Onomatopee met een workshop van auteur en vertaler Kate Briggs en kunstenaar en schrijfster Annabelle Binnerts.

Op woensdag heeft muziek en geluidskunst door Ali Fuat Becan, Julian Ruiz Burgos and Ian (Yan Koliatko) het podium.

Op donderdag geeft Pauline Roelants van United Cowboys een dansworkshop en staat de dag in het teken van dans- en performancekunst.

Het International Theater Collective Eindhoven heeft op vrijdag het podium voor het theater als kunstvorm en geeft Geert Niland een toneeltraining en theateravond.
 

Op zondag 2 juli nodigt Stella Verdult, kunstenaar en bestuursvoorzitter van de AVA Stichting, iedereen uit om samen te reflecteren op de week en de Burning Blood Group welkom te heten, die speciaal een performance hebben ontworpen met als thema "Common Grounds".                   Deze voorstelling is een emotioneel boeiende reis welke wordt geleid door poëzie van Carola Eijsenring, begeleid door de muzikanten Erik Deckert, OwlInTheCity en Ali Becan.

Door deze verschillende kunstvormen met elkaar te verbinden, creëert de Art Week in het Albert van Abbehuis een gedeelde ruimte voor kunstenaars en publiek om de gemeenschappelijke basis van creativiteit en culturen te verkennen en te ervaren. Door deze symbiose kunnen we verbonden blijven en een gemeenschapsgevoel koesteren, ook al vieren we de unieke perspectieven en stemmen van individuele artiesten. Uiteindelijk biedt de Art Week in het Albert van Abbehuis een krachtige herinnering aan de schoonheid en het potentieel van samenwerking, en de transformerende kracht van kunst om te verenigen en te inspireren.

EN

Throughout the week days - every day is dedicated to a different Art form and is led by a creative partner of the week.
Monday is dedicated to visual perception and immersive art experience by Octophina.

Tuesday written and spoken word is the focus and the guest organisation Onomatopee organised a workshop with author and translator Kate Briggs and artist and writer Annabelle Binnerts.
On Wednesday you can experience Music and Sound art by Ali Fuat Becan, Julian Ruiz Burgos and Ian (Yan Koliatko).
On Thursday United Cowboys will give a dance workshop and the day is dedicated to Dance and Performance arts.
On Friday the Internationals Theater Collective has the stage for Theater Art and has created a theater training and evening event.

On Sunday the 2nd of July Stella Verdult, artist and director of the board of the AVA Stichting, will invite to revisit the week and welcome the Burning Blood Group, who has specifically designed a performance with the topic "Common Grounds" to present during the Art Week. This performance is an emotionally engaging journey which is lead by poetry from Carola Eijsenring, accompanied by the musicians Erik Deckert, OwlInTheCity and Ali Becan

Through a symbiotic relationship between visual perception, written and spoken word, music and sound art, dance and performance, and theater, the week creates a common ground for creativity and artistic expression.

By connecting these various art forms, the Art Week at the Albert van Abbehuis creates a shared space for artists and audiences to explore and experience the common ground of creativity and cultures. Through this symbiosis, we can stay connected and foster a sense of community, even as we celebrate the unique perspectives and voices of individual artists. Ultimately, the Art Week at the Albert van Abbehuis offers a powerful reminder of the beauty and potential of collaboration, and the transformative power of art to unite and inspire us all.

People from Eindhoven are invited to join the networking moments with diverse artists and join various creative and artistic activities throughout the week. Check out the program below.

Side events

Openingstijden

De tentoonstellingen zijn elke donderdag t/m zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

bottom of page