ABOUT

Albert van Abbehuis is an artspace and cultural platform managed by stichting AVA. We work in collaboration with enthusiastic professionals to create new and exciting initiatives. Albert van Abbehuis aims to connect society to the worlds of art, science, design and technology. The exhibition space functions as a multi-platform for contemporary art exhibitions, hackathons, meet-ups, interactive workshops, performances and cutting edge lectures. National and international collaborations with fellow initiatives in the cultural sector strengthen our purpose as a relevant and leading meeting place for interdisciplinary interactions, resulting in unimaginable possibilities. 

COLLABORATIONS

Albert van Abbehuis prides itself in both national and international collaborations. As a multi-disciplinary platform, we welcome proposals from both cultural as well as the scientific and technological sectors. Visit our exhibitions page to view our previous collaborations. Interested in joining our programme? Send an email to albertvanabbehuis@gmail.com and we'll set up a meeting or skype call.

SPONSORS

Albert van Abbehuis is proudly powered by stichting AVA and Cultuur Fonds Eindhoven.

ANBI

Stichting AVA
opgericht 23-04-2021 bij notaris Deddens te Meierijstad

RSIN 862546874  KVK nr: 82637237

bank: NL49INGB0007265505

contactgegevens

postadres:      Tuinstraat 3 5611PL Eindhoven

bezoekadres: Bilderdijklaan 19 5611NG Eindhoven

email:              albertvanabbehuis@gmail.com

 

doelstelling 

Het doel van de stichting is het stimuleren, organiseren en exploiteren van culturele activiteiten met als doel een bijdrage te leveren aan het culturele klimaat in Zuidoost-Brabant. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- het organiseren van culturele evenementen;

- het stimuleren en ondersteunen van organisaties van culturele activiteiten;

- het beschikbaar stellen van financiële middelen ten behoeve van culturele activiteiten.

​bestuur

voorzitter:Tom Veeger, secretaris: Eva van der Moer, penningmeester Rob Verhaar, bestuurslid Rene Pare

Het bestuur is onbezoldigd. Stichting AVA heeft geen werknemers in vaste dienst, maar werkt met freelance-, tijdelijke- en oproepkrachten. Daarnaast zijn er vrijwilligers actief, en zijn er regelmatig stageaires en afstudeerders. Bovendien heeft AVA onregelmatig Artist in Residence kunstenaars in het Huis.

De stichting AVA zal voor de volgende rollen gebruik maken van freelancers/ZZP-ers. 

- De curator

- Productie management

- Fondsenwerving 

- PR

De gage is afhankelijk van kennis en kunde van de betrokken freelancer en zal maximaal 50€/uur bedragen exlcusief BTW. 

Vrijwilligers kunnen behalve onkosten/reis vergoeding een vrijwilligers vergoeding krijgen ter grootte van de maxima zoals bij wet geregeld (Maximaal 5€/uur, 180 €/maand en 1800€/jaar).

Voor een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten verwijzen wij naar deze website en naar de downlad "Activiteiten AvA" hieronder. Stichting AVA continueert de activiteiten die onder de verantwoording van Mad (Stichting Multi-Art-Disc) in de afgelopen 3 jaar in het Albert van Abbehuis hebben plaats gevonden.

financiële verantwoording

De stichting is  recent per 23-4-2021 opgericht, en is er momenteel nog geen sprake van een afgesloten boekjaar. en/of jaarverslag.

Downloads