top of page

STICHTING AVA

OVER

Albert van Abbehuis is een kunstruimte en cultureel platform beheerd door stichting AVA. We werken samen met enthousiaste professionals om nieuwe en spannende initiatieven te creëren. Albert van Abbehuis wil de samenleving verbinden met de werelden van kunst, wetenschap, design en technologie. De tentoonstellingsruimte fungeert als een multiplatform voor tentoonstellingen van hedendaagse kunst, hackathons, meet-ups, interactieve workshops, performances en baanbrekende lezingen. Nationale en internationale samenwerkingen met collega-initiatieven in de culturele sector versterken ons doel als relevante en toonaangevende ontmoetingsplaats voor interdisciplinaire interacties, met als resultaat onvoorstelbare mogelijkheden.

SAMENWERKINGEN

Albert van Abbehuis is trots op zowel nationale als internationale samenwerkingen. Als multidisciplinair platform verwelkomen we voorstellen uit zowel de culturele als de wetenschappelijke en technologische sector. Bezoek onze exposities pagina om onze eerdere samenwerkingen te bekijken. Interesse om deel te nemen aan ons programma? Stuur een mailtje naar albertvanabbehuis@gmail.com en we plannen een afspraak of skypegesprek.

SPONSORS

Albert van Abbehuis wordt ondersteund door Stichting AVA, Cultuur Fonds Eindhoven en Kunstloc Brabant.

ANBI

Stichting AVA
Opgericht 23-04-2021 bij notaris Deddens te Meierijstad

RSIN 862546874  KVK nr: 82637237

Bank: NL49INGB0007265505

Contactgegevens

Postadres:         Hondsruglaan 8  5629GA  Eindhoven

Bezoekadres:    Bilderdijklaan 19 5611NG Eindhoven

Email:                info@albertvanabbehuis.com

 

DOELSTELLING

Het doel van de stichting is het stimuleren, organiseren en exploiteren van culturele activiteiten met als doel een bijdrage te leveren aan het culturele klimaat in Zuidoost-Brabant. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  - het organiseren van culturele evenementen;

  - het stimuleren en ondersteunen van organisaties van culturele activiteiten;

  - het beschikbaar stellen van financiële middelen ten behoeve van culturele activiteiten.

BESTUUR


Rob Verhaar                                  interim voorzitter

Jori Mulders                                 secretaris 

Rob Verhaar                                  penningmeester

Hanneke van den Nieuwenhof   bestuurslid

Hans Robertus                             bestuurslid


 

Het bestuur is onbezoldigd. Stichting AVA heeft geen werknemers in vaste dienst, maar werkt met freelance-, tijdelijke- en oproepkrachten. Daarnaast zijn er vrijwilligers actief, en zijn er regelmatig stagiaires en afstudeerders. Bovendien heeft AVA onregelmatig Artist in Residence kunstenaars in het Huis.

De stichting AVA zal voor de volgende rollen gebruik maken van freelancers/ZZP-ers. 

  - De curator

  - Productie management

  - Fondsenwerving 

  - PR

De gage is afhankelijk van kennis en kunde van de betrokken freelancer en zal maximaal 50€/uur bedragen exclusief BTW. 

Vrijwilligers kunnen behalve onkosten/reis vergoeding een vrijwilligers vergoeding krijgen ter grootte van de maxima zoals bij wet geregeld (Maximaal 5 €/uur, 210 €/maand en 2100 €/jaar).

Voor een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten verwijzen wij naar deze website en naar de downlad "Activiteiten AvA" hieronder. Stichting AVA continueert de activiteiten die onder de verantwoording van Mad (Stichting Multi-Art-Disc) in de afgelopen 3 jaar in het Albert van Abbehuis hebben plaats gevonden.

 

VRIJWILLIGERS

 

Stichting AVA werkt met vrijwilligers. 

 

Als je interesse hebt om bij AVA als vrijwilliger aan de slag te gaan dan volgt er altijd een gesprek om samen te bekijken waar jij het beste past en of wij denken dat jij bij de stichting past. Iris Desauw (vrijwilligers@albertvanabbehuis.nl) is de vrijwilligers coördinator van AVA. 

 

Wij vragen vrijwilligers te tekenen voor de “Modelgedragscode (vrijwillige) medewerkers” zoals die is op gesteld door de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). 

 

Wij organiseren ook activiteiten met kinderen. Als je hier bij betrokken bent vragen we met jou toestemming een VOG (verklaring onbesproken gedrag) aan. 

 

Conform de richtlijnen van de NOV hebben wij ook een vertrouwenspersoon in de stichting zijnde Anne Yianni (Anne@albertvanabbehuis.nl).  We vragen (vrijwillige) medewerkers die zich om welke reden dan ook niet prettig voelen of dingen zien die hij/zij niet in conform de gedragscode zijn dit altijd te melden bij de vertrouwenspersoon. 

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Jaarverslag en jaarafrekening 2021-2023

 

DOWNLOADS

Jaarverslag 2023.pdf

Jaarrekening 2023.pdf

Jaarverslag 2022.pdf

Jaarrekening 2022.pdf

bottom of page