top of page

INTIMATE PARTICLES

Art & Science Salon: 6 Januari 2019

14:00: Doors open

14:30: Introduction Tasting Sensations

15:00: Tasting Sensations experience (suggestion € 10)

16:00: Art & Science Salon

17:00: Networking

De Art & Science Salon is het hoogtepunt van de thematische expo Intimate Particles. Kunst en wetenschap in dialoog met gasten en publiek. 
Deze zondag extra feestelijk het nieuwe jaar in met Tasting Sensations – Een proeverij van artistieke en experimentele food concepten met een relatie tot het thema erotische kunst.

De middag start om 14:30 uur met Tasting Sensations, om 16:00 begint de Art & Science Salon. 
We verwelkomen een experimentele installatie van de Wilde Boerin die de bezoekers uitdaagt, zeevruchten op Griekse wijze bereid door Marina Provatidou, een ondeugend rariteitenkabinetje en de smakelijke verleidingen van de Oestervrouw. 
We toasten met bio bubbels op het nieuwe jaar!

Exhibition viewing times: Sunday 2 December - 13 January 2019

Thursdays- Sundays, 13:00 - 17:00

Featuring artists:

Atty Bax and Hanneke Wetzer

Pyrrha - Hanneke Wetzer.jpg
Concubine - Atty Bax.jpg

Concubine (Bax) Pyrrha (Wetzer)

Nippie - Hanneke Wetzer.jpg
Persephone - Atty Bax..jpg

Nippie (Wetzer) Persephone (Bax)

Tekst opening 2 december

Albert van Abbehuis - Intimate Particles

 

Opening speech René Paré (curator) - 2 December 2018

Welkom in deze bijzondere villa, die door Albert van Abbe sr werd geschonken aan de gemeente Eindhoven. De schenker bepaalde dat de villa aangewend dient te worden voor het bevorderen van cultuur in Eindhoven. In de loop van de jaren is dit op zeer diverse manieren ingevuld.

 

Met de komst van Ben van Kollenburg als curator van de stichting Kunst-en werd er een breed toegankelijke programmering van professionele beeldende kunst gerealiseerd, die helaas eind 2016 tot een einde kwam. 

 

Het Albert van Abbehuis is nu twee jaar in beheer door MAD emergent art center. Met ons team van curators is sindsdien een gevarieerd programma neergezet in de vorm van thematische exposities, met de thema’s art, science, technology, design.

 

Tijdens de reeks exposities wordt er per thema een Art & Science Salon bijeenkomst georganiseerd, waarbij de dialoog tussen kunsten en wetenschappen het uitgangspunt is.

 

Daarnaast zijn diverse side-events die op ad hoc basis worden geprogrammeerd, zoals hackathons, workshops, performances, foto- en film producties, netwerk bijeenkomsten, presentaties, installatiekunst, tot zelfs belevingstheater zoals onlangs door VPRO Media is neergezet tijdens de DDW.

 

Vandaag zijn we hier ter gelegenheid van de opening van de expositie Intimate Particles.

De kunstenaars Atty Bax en Hanneke Wetzer hebben hier een selectie van hun werk samengebracht in de context van het onderliggende thema erotische kunst.

 

Deze duo-presentatie is ad hoc ontstaan, mede door een persoonlijke fascinatie van mijzelf met dit thema, en de intrigerende reeks foto’s van de kunstwerken van Atty Bax op Instagram en het verschijnen van Hanneke’s werk op Facebook. Technologie speelt hier als een onzichtbare maar oorzakelijke factor een cruciale rol.

 

In de kunsten, in media en de publieke ruimte is er een scala aan gerelateerde kunst- en media-uitingen: van klassieke naaktstudies en -beelden tot vele zinnebeeldige verbeeldingen van de liefde en erotiek, van Hokusai met Japanse erotische kunst (Shunga) tot Joep van Lieshout met shockerende beelden in de openbare ruimte. 

 

Het is een thema van alle tijden - en een weerspiegeling van de tijdgeest. Moraal, wetgeving, taboes en trends zijn een welkom studiegebied voor de hedendaagse antropologie. Kunst en wetenschap zijn door hun onafhankelijke positie en structurele nieuwsgierigheid een katalysator voor vernieuwing, op sociaal- maatschappelijk en cultureel gebied, maar ook in technologische en economische innovatieprocessen.

 

In dat licht is de seksuele moraal en de publieke omgang met naakt, erotiek en sensualiteit voortdurend in ontwikkeling; nu eens onderhevig aan maatschappelijke ontwikkelingen, dan weer juist richtinggevend door manifestaties van kunst en wetenschap:

- De cultuur van topless zonnen is zo de afgelopen jaren ernstig teruggelopen door de smart-phones, en de trend om hiermee alles op internet te zetten, waardoor er een privacy conflict ontstaat.

- Het optreden van transgender artiesten heeft aan de andere kant de lans gebroken voor de acceptatie van LBGT als normaal onderdeel van ons bestaan, waardoor er steeds meer gender-neutrale WC’s te vinden zijn.

 

Door het - sans gene - onderzoeken van lichaamsvormen en natuurlijke schoonheid in naakt en expressieve lichamelijkheid door Hanneke Wetzer , en de verbeelding en vormgeving van de - edele - geslachtsdelen door Atty Bax worden geen bedoelde of onbedoelde shockerende effecten bereikt - maar een esthetisering van de met naaktheid, erotiek en sensualiteit verbonden verbeelding. Met de vereenzelviging van het opgeroepen beeld ontstaat een genoeglijke acceptatie, die een nieuwe hedendaagse expressie is van de mens in haar volle schoonheid.

 

Dank aan Atty Bax en Hanneke Wetzer.

 

Ik wens u een geanimeerde openingsbijeenkomst en gepast plezier bij het bezoeken van de tentoonstelling.

    “Wat bij Atty Bax zichtbaar wordt gemaakt is het geslachtsdeel zelf: enerzijds explicieter en daarom ook brutaler dan het Naakt, maar tegelijk implicieter en daarom meer tot de verbeelding sprekend dan de Daad. Want in het geslachtsdeel concentreert zich van oudsher de prikkeling van het lichaam dat door de aanblik ervan zelf geërotiseerd wordt. 

Het naakte geslacht dat zich onthult transformeert de neutrale situatie tot een erotisch beladen toneel. Aanvankelijk moet dat laatste zelfs letterlijk worden genomen. Het geslachtsdeel vormt een kijkobject in een schouwspel dat door het zien (en gezien-worden) een secundaire betekenis krijgt, boven het niveau van het banale lichamelijk uit. Het wordt vanaf dat ogenblik zowel object van als aanzet tot verlangen of begeerte.

 

    Het moment van de onthulling is daarin wezenlijk. De erotiek gedijt bij de omslag, verandering of transgressie van de situatie. Ze is niet statisch, maar komt tot stand omdat ze geïnitieerd wordt. Ze is geen feit, maar een proces. Dat is de reden waarom het zuivere naakt zo weinig erotisch is, wanneer het zich in niets van de gewoonheid van de mise-en-scène onderscheidt. 

Het naakte lichaam dat zich in de banale alledaagsheid als banaal en alledaags toont en beweegt, doodt eerder de erotiek dan dat ze die opwekt. Dat is het altijd wat ontgoochelende geheim van het naaktstrand en het is zelfs de expliciete gedachte achter de Freikörperkultur die als een uitvloeisel van de romantiek vooral in Duitsland tot wasdom is gekomen. 

In de vrijheidscultuur die in de late jaren zestig (vooral in Californië) ontstond, speelde deze zuiverheid van het lichaam opnieuw een grote rol. Hier mocht de erotiek wèl expliciet op de voorgrond treden, maar opnieuw werd daarin vooral de onschuld benadrukt - al was het nu een onschuld die zich wèl bewust leek van een sexualiteit die niettemin direct door ironisering bezworen moest worden.”

Citaat: Prof. dr. Ger Groot, TILBURG 2009

Citaat tekst Ger Groot 

bottom of page