top of page

Acerca de

Screenshot 2023-04-19 at 14.07.17.png

Iggie Dekkers - Floor Frings
Eddy Frings - Thomas van Schaik

 

Tentoonstelling 13 mei 2023 t/m 11 juni 2023
Donderdag t/m Zondag 13:00 - 17:00
Thursday/ Sunday 1 - 5pm
Opening Evenement op Vrijdag 12 mei 2023, 20.00 uur

NL

De Eindhovense architecten Iggie Dekkers en Floor Frings hebben een experimentele werkwijze waarin duurzaamheid en respect voor de planeet een rol spelen. 

Zij tonen ons de waarde van het detail en dat relatief kleine ingrepen uiteindelijk grote gevolgen kunnen hebben. Beiden hechten aan het belang van schaal en de waarde van de tactiele materie in ons dagelijks bestaan en onze cultuuruitingen. Hun onderzoeksproces wordt gekenmerkt door een nauwkeurige lezing van het ons omringende, waarbij het detail wordt geassocieerd met het geheel. 

Look Closer is dan ook een oproep aan ons als kijker om hun architectuurvisies te lezen vanuit het grote geheel en visa versa. En misschien nemen we dan na het zien van de expositie ook de eigen dagelijkse omgeving met een nauwkeuriger oog waar.

Als gasten tonen art director/concept stylist Eddy Frings en studiofotograaf Thomas van Schaik eigen werk en projecten die zijn ontstaan door een samenwerking met Floor Frings.

EN
Eindhoven architects Iggie Dekkers and Floor Frings have an experimental way of working in which sustainability and respect for the planet play an essential role. 

They reveal to us the value of detail and that relatively small interventions can ultimately have major consequences. They value the importance of scale and the significance of tactile matter in our daily existence and cultural expressions. Their research process is characterized by a close reading of what surrounds us, associating the detail with the whole. 

Look Closer is therefore a call for us as observers to read their architectural visions from the big picture to the detail and vice versa. And maybe then, after seeing the exhibition, we will also perceive our own everyday surroundings with a more accurate eye.

As guests, art director/concept stylist Eddy Frings and studio photographer Thomas van Schaik show aspects of their own work and projects that arose through a collaboration with Floor Frings.

Iggie Dekkers

Floor Frings

Eddy Frings

Side events

Openingstijden

De tentoonstellingen zijn elke donderdag t/m zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

bottom of page