top of page

Making Space Tangible

 

Exhibition 'Making Space Tangible”

Strijbos & Van Rijswijk @ Albert van Abbehuis

14 April - 19 May (closed Easter Sunday 21 April)

 

Strijbos & Van Rijswijk: “We believe in the value of art as an open space of individual and collective imagination. Part of our research is how to rearticulate the potential of art as an open space, and the potential of each of us in terms of imaginative space.”

In Albert van Abbehuis Strijbos & Van Rijswijk will present several soundworks, like newcomer Quiver, and Rocking Chairs and Dadoc, as part of an ongoing research on art related to architecture, public space and the public itself. Art, less about objects and more about experience. The transition of object nature to space nature - in which the viewers own experience and reflexivity becomes the subject of the art and that idea of where meaning arises, where value arises - has shifted from thing to event.

The Quiver works are a comment to the environment in which they’re situated. By using the architecture of Albert van Abbehuis as a foil or as a vehicle to compose works visually and acoustically, Strijbos & Van Rijswijk investigates the distinction between imagination and body and architecture. Human perception and human experience are embodied. People begin to experience Quiver, Rocking Chairs and Dadoc only as they interact with them. The significance of these works come from the active participation of a viewer.  

Credits:

 

Quiver #4, #5 en #6

concept, design & composition: Strijbos & Van Rijswijk

musictechnology support: Hans Timmermans (BoZ)

 

Rocking Chairs

composition: Strijbos & Van Rijswijk

design: Christian Grässli (CH)

interactive patchwork: Hans Timmermans (aka Buddha Building)

 

Dadoc

composition: Strijbos & Van Rijswijk

design: Christian Grässli (CH)

 

www.strijbosvanrijswijk.com

Expositie 'Making Space Tangible”

Strijbos & Van Rijswijk @ Albert van Abbehuis

14 April - 19 Mei (gesloten Paaszondag 21 April)

 

Strijbos & Van Rijswijk: "Wij geloven in het potentieel van kunst als een vrije ruimte voor de individuele en tegelijkertijd collectieve verbeeldingskracht. Ons onderzoek is gericht op hoe we deze vrije ruimte in relatie tot de verbeeldende ruimte bij de kijker/luisteraar kunnen versterken.”


In het Albert van Abbehuis zullen Strijbos & Van Rijswijk verschillende geluidswerken presenteren, zoals nieuwkomer Quiver, als ook Rocking Chairs en Dadoc, als onderdeel van een doorlopend onderzoek naar kunst gerelateerd aan architectuur, openbare ruimte en het publiek. De aandacht is hierbij niet gericht op 'het object' maar meer naar 'de ervaring'.


De werken in de Quiver-serie becommentariëren de omgeving waarin ze zich bevinden. Door de verschillende ruimtes van het Albert van Abbehuis te gebruiken als een canvas waarop de werken zowel visueel als akoestisch worden ontworpen, onderzoekt Strijbos & Van Rijswijk het onderscheid tussen verbeelding, het fysieke lichaam en architectuur.

Menselijke waarneming en ervaring zijn gerelateerd aan het eigen lichaam. De bezoeker kan de werken Quiver, Rocking Chairs en Dadoc enkel volledig ervaren door een eigen bijdrage te leveren. Betekenis en waarde ontstaan zodra de bezoeker interacteert met het werk.

Credits:

 

Quiver #4, #5 en #6

concept, visueel ontwerp & compositie: Strijbos & Van Rijswijk

muziektechnologische ondersteuning: Hans Timmermans (BoZ)

 

Rocking Chairs

compositie: Strijbos & Van Rijswijk

visueel ontwerp: Christian Grässli (CH)

interactieve patches: Hans Timmermans (aka Buddha Building)

 

Dadoc

compositie: Strijbos & Van Rijswijk

visueel ontwerp: Christian Grässli (CH)

 

www.strijbosvanrijswijk.com

 

bottom of page