top of page

Acerca de

Kopie van DDW22-Keyvisual-Banner1080x1080-2.png
Hydra_2.jpg

Hydra presents 

Phil Procter, Earnest Studio (Rachel Griffin)

en Tom Chung.

* Three-Headed * Nylon *
Joints * Lighting
* Grammar * Moving
Pictures * Shelving *

 

Hydra will present work by Phil Procter, Earnest Studio (Rachel Griffin) and Tom Chung, positioning their work against each other in a large-scale architectural manner.

Pressed up, supporting and overlapping, the pieces created for this exhibition contain a shared modular language which has come to qualify each of their practices;

’This language is shared but who is it shared amongst? Here it is shared amongst three people setting out works in tandem in the historic Albert van Abbehuis.

 

In acting and speaking out synchronously through this shared design language the three have made themselves into a single speaker that is three-headed. One body with three heads speaking—a body larger than any of the three were before they were one, and with three heads making phrases between them.’

The exhibition will further inhabit the Albert van Abbehuis with a selection of books, short films and sounds curated and created by a selection of invited artists. Three distinct spaces that respond to the themes of the exhibition, and further contextualise the design work on show.

https://ddw.nl/en/programme/7220/hydra

22 October- 30 October

Saturday till Sunday

11.00-18.00

* Driekoppig * Nylon * Gewrichten * Verlichting * Grammatica * Bewegende afbeeldingen * Rekken *

 

Hydra presenteert werk van Phil Procter, Earnest Studio (Rachel Griffin) en Tom Chung en positioneert hun werk op een grootschalige architecturale manier tegen elkaar.

Opgedrukt, ondersteunend en overlappend, bevatten de stukken die voor deze tentoonstelling zijn gemaakt een gedeelde modulaire taal die elk van hun praktijken is gaan kwalificeren;

'Deze taal wordt gedeeld, maar met wie wordt deze gedeeld? Hier wordt het gedeeld met drie mensen die samen werken in het historische Albert van Abbehuis.

 

Door synchroon te handelen en uit te spreken via deze gedeelde vormentaal hebben de drie zichzelf tot één enkele spreker gemaakt die driekoppig is. Eén lichaam met drie hoofden die spreken - een lichaam dat groter is dan alle drie waren voordat ze één waren, en met drie hoofden die zinnen tussen hen maakten.' *

De tentoonstelling zal verder het Albert van Abbehuis bewonen met een selectie boeken, korte films en geluiden, samengesteld en gemaakt door een selectie van uitgenodigde kunstenaars. Drie verschillende ruimtes die inspelen op de thema's van de tentoonstelling en het tentoongestelde ontwerp verder contextualiseren.

https://ddw.nl/nl/programma/7220/hydra 

22 October- 30 October

zaterdag t/m Zondag

11.00-18.00

Openingstijden

De normale  tentoonstellingen zijn elke donderdag t/m zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

bottom of page